Hoofdweg 256 - 260

Rotterdam staat voor een uitdaging om meer (betaalbare) woningen toe te voegen aan de stad. Om hier aan bij te dragen heeft het Rotterdamse familiebedrijf Leyten (www.leyten.nl), eigenaar van de kantoren op Hoofdweg 256 & 258 en het naastgelegen perceel met bestaand huis aan de Hoofdweg 260, de ambitie om woningen te creëren op deze plek. Graag informeren wij u o.a. via deze website over de plannen.

Er is door Leyten samen met Groosman en in afstemming met de gemeente een plan gemaakt. Het plan bestaat uit twee delen. Achter het bestaande huis wordt een nieuw appartementencomplex met 116 middeldure huur- en koopwoningen gerealiseerd. Het bestaande huis wordt gerenoveerd en krijgt een nieuwe invulling. De bestaande kantoren worden getransformeerd en middels nieuwbouw samengevoegd tot een carréblok. Dit woonblok omvat 286 studentenwoningen. Het parkeren voor de bewoners wordt volledig op eigen grond opgelost: in het carréblok komt een inpandige garage voor zowel de auto als de fiets, met ook deelauto's en elektrische laadpunten. Voor de inrichting en aanleg van het omliggende terrein is een landschapsarchitect (MTD) aangetrokken waarbij ingezet wordt op veel groen, bomen, water en verblijfskwaliteit.

Update november 2023

Sinds de laatste informatieavond van 21 juni 2023 over het woningbouwplan voor de Hoofdweg 256-260 hebben we met ons team hard gewerkt om de plannen verder uit te werken. Graag brengen we je op de hoogte van recente ontwikkelingen rondom het woningbouwplan voor de Hoofdweg 256-260.

Coördinatiebesluit bestemmingsplan en omgevingsvergunning woningbouwplan Hoofdweg 256-260

Op 7 september 2023 heeft de gemeenteraad besloten de coördinatieregeling toe te passen voor het woningbouwproject Hoofdweg 256-260. Dit betekent dat het ontwerp bestemmingsplan én de ontwerp-omgevingsvergunning tegelijkertijd ter inzage gelegd kunnen worden. Er is vervolgens een (1) periode om voor alle benodigde besluiten uw reactie (waarin een reactie, mening of advies is opgenomen) te geven door het opsturen van een schriftelijke zienswijze. Het is ons voornemen om in december het ontwerp bestemmingsplan én de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage te leggen.

Om dat mogelijk te maken heeft Leyten op 13 oktober 2023 de aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de transformatie en nieuwbouw aan de Hoofdweg 256-260. Het plan waarvoor de vergunning is aangevraagd bestaat uit de transformatie van de bestaande kantoorgebouwen tot één woonblok met in totaal 286 studentenwoningen met gedeelde voorzieningen zoals een gemeenschappelijke huiskamer, wasserette en een inpandige parkeergarage met 42 parkeerplaatsen. Achter de bestaande woning komt een nieuwbouw toren met in totaal 116 woningen. Voorheen spraken we over fase 1 en fase 2, nu is er één omgevingsvergunning aangevraagd voor beide 'fases'. Het is ook ons uitgangspunt deze 'fases' gelijktijdig in één bouwstroom te bouwen.

Op dit moment wordt de vergunningsaanvraag door de gemeente Rotterdam behandeld. Als de behandeling voorspoedig verloopt kan volgens planning de vergunning in december ter inzage worden gelegd. U heeft dan zes weken de tijd om te reageren op het ontwerp bestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning voor het woningbouwproject. De publicaties over het ontwerp bestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning op www.overheid.nl op de digitale pagina van de gemeente Rotterdam. Er wordt ook een kennisgeving van deze publicatie in de Havenloods geplaatst. Een datum voor de publicaties is nog niet bekend.

DUWO

Woningcorporatie DUWO is de beoogd exploitant van de 286 studentenwoningen. De komende tijd zal Leyten werken aan een overeenkomst met DUWO. DUWO is al betrokken geweest bij de uitwerking van de plannen voor de studentenwoningen, zodat het plan aansluit bij de wensen van DUWO. We zijn verheugd dat DUWO voornemens is zich te verbinden aan dit project, wat voor DUWO het eerste project zal zijn in Rotterdam. DUWO is een woningcorporatie die zich volledig richt op studentenhuisvesting en inmiddels ruim 33.000 woningen verhuurt in grote studentensteden zoals Delft, Leiden, Den Haag en Amsterdam.

Informatiebijeenkomst 21 juni 2023

Op woensdag 21 juni 2023 heeft Leyten het aangepaste plan gepresenteerd aan de omgeving. Voor dit plan wordt een nieuw bestemmingsplan gemaakt en een omgevingsvergunning voor het bouwen aangevraagd. Vanwege de zeer hoge bouwkosten en veranderende marktomstandigheden waren de eerdere plannen financieel niet haalbaar.

De grootste verandering in het plan is dat er in fase 1 330 studentenwoningen worden gerealiseerd in plaats van de oorspronkelijke middenhuur appartementen. Aanwezigen uitten hun zorg over toename van parkeerdruk, doordat er conform gemeentelijk beleid een lage parkeernorm wordt gehanteerd voor studentenhuisvesting. Er is bij de aanwezigen weinig vertrouwen dat deze doelgroep daadwerkelijk minder gebruik maakt van de auto. Ook zijn er zorgen over mogelijke overlast, die (deels) weggenomen konden worden met de uitleg dat er een huismeester/beheerder wordt aangesteld.

Een aantal andere aanpassingen kunnen wel op goedkeuring rekenen:

De slides van de presentatie die 21 juni is gegeven vindt u via onderstaande link:

presentatie bekijken

Een overzicht van alle vragen die gesteld zijn tijdens deze en eerdere bijeenkomsten kunt u terugvinden onder "Veel gestelde vragen" onderaan deze pagina.

Update september 2022

Met dit bericht willen we u graag op de hoogte brengen van de stand van zaken van het project. De bestemmingsplanprocedure is in afwijking op de eerdere planning inderdaad nog niet in gang gezet o.a. omdat wij vanwege de zeer hoge bouwkosten van dit moment geen financieel haalbaar plan hebben. Wij zijn ons aan het oriënteren op de mogelijkheden/alternatieven en voeren daarover gesprekken met de gemeente. Zodra daar meer duidelijkheid over bestaat zullen wij de omgeving nader informeren. Wij verwachten binnen een aantal weken nog een informatieavond/-moment te kunnen organiseren waarvoor u zal worden uitgenodigd.

Digitale informatiebijeenkomst 18 januari 2022

Op dinsdag 18 januari vond een informatiebijeenkomst over de Hoofdweg 256-260 plaats. We namen u op deze avond mee in ons meest recente plan dat op een aantal punten is aangepast mede naar aanleiding van uw reacties. U kunt deze informatieavond terugkijken via onderstaande link:

Informatieavond terugkijken

Een overzicht van alle vragen die gesteld zijn tijdens de bijeenkomsten kunt u terugvinden onder "Veel gestelde vragen" onderaan deze pagina.

Eerdere informatiebijeenkomsten

Op 5 juli 2021. heeft er een eerste (digitale) informatieavond plaatsgevonden waarbij de plannen nader zijn toegelicht. U kunt deze informatieavond terugkijken via onderstaande link:

Informatieavond terugkijken

Op 29 september 2021. heeft er een tweede informatiebijeenkomst plaatsgevonden in het kantoorgebouw aan de Hoofdweg 258.
Vertegenwoordigers van Leyten, architectenbureau Groosman en de gemeente waren aanwezig om vragen te beantwoorden en in gesprek te gaan met de aanwezigen.
Mede naar aanleiding daarvan zijn de nodige aanpassingen aan het plan gemaakt.

Contact

Indien u vragen heeft over het project kunt u deze stellen via info@leyten.nl. Wij proberen zo snel mogelijk een reactie te geven.

Proces en planning

Download document

Veel gestelde vragen

Download document

Impressies plan

Plan foto 1 Plan foto 2 Plan foto 3